Засновники наукового парку (НП): три державних науково-дослідних інститути та п’ять науково-виробничих та промислових підприємств інших форм власності мають всю потенційну виробничу, інженерну, транспортну і соціальну інфраструктуру, передбачених Порядком погодження рішення про створення наукового парку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2010 р. № 93, а саме:

1. Кадрове забезпечення.
В установах-засновниках НП працюють:
- 16 докторів та 39 кандидатів медичних, біологічних, технічних та фізико-математичних наук;
- більше 170 інженерів різних спеціальностей, в тому числі розробники складної електронної та електромеханічної (як загальної, так і медико-профілактичної) апаратури, конструктори і технологи всіх категорій, програмісти, фахівці комп’ютерних та ІТ-технологій;
- 220 фахівців інженерно-технічних та робочих професій виробництва.
2. Виробничі площі.
Загальні – понад 24 тис. м2 власних і до 2 тис. 800 м2 арендованих площ;
в тому числі:
- наукові підрозділи - понад 7тис. 400 м2;
- конструкторсько-технологічні підрозділи - понад 1тис. 700 м2;
- інженерні підрозділи підготовки виробництва -1тис. 450 м2 ;
- безпосередньо виробничі площі - 7 тис. 780 м2.
3. Вартість основних фондів.
Всього: 26 млн. 620 тис. грн., в тому числі:
- прилади і наукове обладнання - більше 5 млн. 855 тис. грн.
- технологічне і виробниче обладнання – близько 6млн 550 тис. грн..
4. Нематеріальні активи (в тому числі нереалізована інтелектуальна власність) – близько 59 млн. 960 тис грн.

Зокрема, базова наукова організація і ініціатор створення наукового парку Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України для виконання статутних задач має таку матеріально-технічну та кадрову базу:
- вартість основних фондів -- 4,952 млн. грн;
- загальні виробничі площі -- 6464 м2;
- в т. ч. площа наукових підрозділів – 4525 м2;
- обладнання і прилади в кількості більше 450 одиниць загальною вартістю більше 3 055.00 тис. грн.;
- інститут оснащено сучасними приладами і достатнім парком комп’ютерної техніки (понад 45) широкий вихід до Інтернету (15 робочих місць).
Вказане матеріально-технічне забезпечення перебуває на балансі інституту станом на 01.04.2013 і може бути використане для виконання задач наукового парку.
В інституті працюють фахівці високої кваліфікації. Всього працюючих - 186, у тому числі докторів наук - 11, кандидатів наук - 19, наукових співробітників – 58, виробничий персонал - 44. Середній вік працюючих становить 40 років, наукових працівників - 45.
На право проведення науково-дослідних та експертних робіт інститут має відповідні ліцензії та сертифікати Міністерства охорони здоров’я, Держстандарту та інше.

Для забезпечення функціонування наукового парку може бути задіяне від 10 до 35% наявного наукового, інженерного, виробничого, кадрового, інфраструктурного і матеріально-технічного потенціалу Учасників.