Гоженко Анатолій Іванович - д.мед.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Українського НДІ медицини транспорту (з 2004 року). А.І.Гоженко дійсно вважається одним з ведучих фахівців в галузі досліджень клінічної патофізіології. Він заснував Українську наукову школу клінічних патофізіологів, вніс значний вклад в вивчення патофізіології нирок: вивчив механізми формування гострої ниркової недостатності, ренального генезу, роль простагландинів, ренін-ангіотензинової системи і оксиду азоту в їх розвитку. Вперше розшифрував механізм зниження клубочкової фільтрації в гострий період пошкодження нирок і довів його пристосовувальний характер. Встановив первинний характер пошкодження проксимальних канальців в генезі зменшення клубочкової фільтрації і формування гострої ниркової недостатності. А.І.Гоженко одним з перших почав вивчати неімунологічні механізми прогресування захворювань нирок. Анатолій Іванович є активний прихильником і утворювачем клінічної патофізіології. Під його керівництвом вперше виконаний цикл робіт з динамічної теплометрії, в яких розкриті теоретичні механізми і показано практичне значення вимірювання теплових потоків організму.

Під керівництвом Гоженко Анатолія Івановіча колектив інституту багато років займається вивченням етіології та професійної обумовленності захворювань, і в першу чергу, працівників транспортних галузей. Ці роботи напряму пов’язані з екологічно й професійно орієнтованою концепцією ВООЗ про ведучу роль умов життєдіяльності у формуванні і збереженні здоров’я населення. Стосовно виробничих колективів транспортної галузі, перш за все, Міністерства інфраструктцри України – це вивчення механізмів розвитку професійно обемовленої патології, підвищення ефективності лікувально-профілактичних заходів та оздоровлення умов труда працівників водійських та операторських професій. Стосовно населення, що мешкає в районах активно функціонуючих транспортних комплексів – це еколого-гігієнічна складова, яка є домінуючою в етіопатогенезі найбільш поширених класів захворювань інфекційної і неінфекційної патології. Всі вищеперелічені проблеми багаторазово обговорювалися й описані у роботах Гоженко А.І.

Багатогранна наукова діяльність А.І.Гоженка носить виражений фундаментальний характер і направлена на вивчення патофізіології нирок і водно-сольового обміну, клінічної патофізіології, патофізіології репродуктивної системи, а також прикладної фізіології.

Отримані ним вагомі у науково-теоретичному і практичному плані результати не тільки надруковані у більш як 1400 наукових працях, серед котрих 53 монографії, 5 підручників і 71 винаходів, які захищені авторськими свідоцтвами і патентами, але й широко впроваджуються в практику. Анатолій Іванович - не тільки видатний вчений і прекрасний організатор, але й талановитий педагог. Весь багатий досвід свого насиченого життя і величезний запас знань він прагне передати молодим вченим, котрих вирощує і збирає навколо себе. Під науковим керівництвом професора А.І.Гоженка захищені 24 докторських і 51 кандидатських дисертацій.

Його творчі заслуги по заслугах оцінені науковою громадськістю – він удостоєний звання «Почесний професор» декількох українських та іноземних вищих навчальних закладів, нагороджений знаком «Отличнику здравоохранения Республики Казахстан», памя’тними медалями імені В.В. Підвисоцького (Україна) і імені А.Д. Сперанського (Російська Федерація), є членом правління Товариства патофізіологів України і головою Одеського відділення, членом редакційних колегій 10 вітчизняних і 3 іноземних журналів, головним позаштатним спеціалістом МОЗ України зі спеціальності «Суднова медицина», експертом Атестаційної колегії МОН України зі спеціальності 14.03.04 – Патологічна фізіологія.